ZorgorganisatieIntroductie

Introductie

Jonge artsen, die weten wat zij willen

Jonge artsen, die weten wat zij willen. Dat is wat Talent&Care uw zorgorganisatie biedt. Onze persoonlijke én professionele begeleiding maken dat onze artsen gemotiveerd kiezen voor de eerstelijnszorg en kunnen uitgroeien tot vitale zorgprofessionals.

Wij besteden veel aandacht aan onze zorgverleners. Zij krijgen persoonlijke begeleiding, coaching door een psychiater, intervisie en onderwijs, gericht op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij stimuleren onze artsen continu hun motivatie te onderzoeken, keuzes te maken en te investeren in hun loopbaanontwikkeling. Zo dragen wij bij aan de vitaliteit en professionaliteit van onze artsen. 

Medische achtergrond

Zowel de oprichters als de medewerkers van Talent&Care hebben een medische achtergrond als arts of apotheker. We voelen ons sterk betrokken bij de zorg en onze medewerkers, de medisch specialisten van de toekomst. Daarom vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met onze medewerkers en u als opdrachtgever.

Ons aanbod

Wij bieden u zowel basisartsen als studenten geneeskunde. Voor beide doelgroepen hebben we een apart scholings- en begeleidingsprogramma ontwikkeld. Artsen nemen deel aan ons Ontwikkelprogramma. Studenten krijgen persoonlijke begeleiding en trainingen, die hen voorbereiden op hun werkzaamheden. 

Ontwikkelprogramma

Alle basisartsen van Talent&Care volgen ons Ontwikkelprogramma, dat afhankelijk van hun persoonlijke ontwikkelbehoeften op maat wordt gemaakt. Het Ontwikkelprogramma duurt minimaal 1 en maximaal 2 jaar en is speciaal ontwikkeld voor jonge artsen, die de overstap maken van de universiteit naar de arbeidsmarkt. Ook artsen die kiezen voor een overstap van het ziekenhuis naar de eerstelijnszorg, krijgen bij ons begeleiding en scholing op maat.

Contact

Bent u benieuwd wat Talent&Care u kan bieden? Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere