Onze diensten

Onze diensten

Als opdrachtgever wilt u blind kunnen vertrouwen op goed voorbereide, pro-actieve mensen die op de juiste plek worden ingezet. Wij bieden die zekerheid! Aangezien wij veel waarde hechten aan persoonlijk contact, lichten we ons concept graag aan u toe op locatie.

Talent&Care is zich bewust van de huidige uitdagingen binnen de zorg, wij komen zelf uit de wereld, en wil dit op de meest gepaste manier aanpakken.

Apotheken

Apotheken helpen wij enerzijds door middel van het ondersteunen van zorginhoudelijke prestaties door studenten, anderzijds door comfort te bieden door de inzet van onze tweede apothekers en beherend apothekers. Hierbij werken wij vaak op prestatiebasis, zodat u ons kunt afrekenen op de door onze geleverde diensten. 

"Wij beschikken over studenten farmacie en apothekers met een echte aanpakkersmentaliteit, zodat wij de kwaliteit van de apotheek kunnen verhogen"

Onze apothekers kunnen u helpen bij:

 • Consultancy
 • Beheermodel: onze apotheker neemt het gehele beheer van uw apotheek over 
 • Inzet tweede apothekers

Een greep uit onze dienstverlening door studenten:

 • Ondersteuning medicatiebeoordelingen
 • Uitvoeren voorraadinventarisaties
 • Herhaalservice inclusies
 • Uitvoeren assistentenwerk

 

Zorginstellingen

Wij helpen veel zorginstellingen met ondersteuning van uiteenlopende zorgvragen. Wij richten ons specifiek op de ANIOS die we begeleiden in het maken van de juiste keuze in de eerste lijn. Voor u als opdrachtgever betekent dit dat we u kunnen helpen bij de inzet van een ingewerkte basisarts, die intensief begeleid en gecoacht wordt. We richten ons op:

 • Psychiatrie
 • Verstandelijke gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Verslavingszorg
 • Ouderengeneeskunde
 • Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

"Voor onze artsen is het eerstelijnsprogramma ontwikkeld: hierbij begeleiden wij de ANIOS om in opleiding tot medisch specialist te komen"

Studenten zetten wij in op ondersteunende functies in de zorg. Hierbij richten we ons met name op:

 • Helpende en verzorgende
 • Doktersassistente
 • Administratieve ondersteuning binnen het EVS/EPD

"Wij helpen iedere student om van hun bijbaan een carrière te maken"

 

beeld medicijnen geven

Studenten geneeskunde en farmacie zetten wij in om te ondersteunen bij medicatiebeoordelingen: de farmacotherapeutische analyse en anamnese