ArtsWat te doen als een patiënt het gesprek wil opnemen?

Wat te doen als een patiënt het gesprek wil opnemen?
Naar actueel

Wat te doen als een patiënt het gesprek wil opnemen?

Vier op de tien artsen maakt weleens mee dat een patiënt het gesprek met de arts wil opnemen. Dat blijkt uit onderzoek van de KNMG onder een artsenpanel, waaraan 772 artsen deelnamen. Reden voor de KNMG om artsen beter te ondersteunen bij vragen over het maken van opnames door patiënten.

Volgens het Wetboek van Strafrecht mag een patiënt geluidsopnames maken van het gesprek met een arts. Hiervoor heeft de patiënt geen toestemming van de arts nodig. De opname mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. Denk aan het terugluisteren met een familielid of een andere betrokken zorgverlener. Openbaarmaking van de opname, bijvoorbeeld via social media, mag niet. Tenzij de arts daarvoor toestemming geeft. Beeldopnames in de vorm van foto en video zonder toestemming zijn niet toegestaan.

Niet defensief reageren

Volgens Tromp, beleidsadviseur bij KNMG, is het de kunst om niet defensief te reageren als een patiënt een gesprek wil opnemen. Zie het als een kans. ‘Het opnemen van een gesprek kan helpen om de zorg te ondersteunen. Het is geen doel, het is een middel om een doel te bereiken. Het kan goed zijn dat andere middelen effectiever zijn om dat doel te bereiken. Daarom is het belangrijk om eerst te vragen waarom de patiënt het gesprek wil opnemen. Misschien hoeft alleen de samenvatting van het gesprek te worden opgenomen.’
En wat als een heel lastige patiënt het gesprek wil opnemen? ‘Het kan zijn dat een patiënt het gesprek wil opnemen omdat de relatie met de arts niet goed zit. Ook in dat geval kan zo’n verzoek een opstapje zijn om daarover in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken. Er is dan sowieso een probleem.’

Intieme informatie patiënt

‘Interessant is waarom veel artsen weerstand ervaren met het openbaar maken van een opname’

reageert Wesley Busch van Talent&Care. ‘Per slot van rekening gaat het om intieme informatie van de patiënt. Als een patiënt die openbaar wil maken, dan is dat zijn of haar keuze.’ Wel meent Wesley Busch dat sommige patiënten misbruik maken van de situatie, door opnames te manipuleren. ‘Het enige wat je als arts kunt doen ter bescherming van je eigen positie, is zelf ook opnames maken van dat gesprek.’

Daarnaast ziet Wesley Busch bij artsen angst om fouten te moeten erkennen. ‘Zowel in het onderwijs als in de intervisie van Talent&Care is er veel aandacht voor dit aspect van de medische professie. Wij leren onze artsen hoe je kunt omgaan met fouten. Die zijn namelijk onvermijdelijk. De kunst is om ervan te leren. Een opname waarop de fout terug te horen is, is weliswaar confronterend, maar tegelijkertijd een kans om jezelf te verbeteren.’

Handreiking

De artsenfederatie KNMG heeft een handreiking beschikbaar gesteld. De handreiking ''Opnemen van gesprekken door patiënten'' volgt na onderzoek onder het KNMG-artsenpanel en eerder onderzoek onder medisch specialisten over dit onderwerp. Daaruit bleek een behoefte onder artsen aan informatie over wat wel en niet mag én over hoe ze het opnemen van gesprekken op een goede manier kunnen integreren in de praktijk.

Wil je meer weten? Kijk hier voor de handreiking van KNMG 

Onze opdrachtgevers zijn onder andere