ArtsStaat de patiënt centraal?

Staat de patiënt centraal?
Naar actueel

Staat de patiënt centraal?

‘Eigen regie’, ‘de gedachten van de cliënt’ en ‘het eigen ritme’. Deze termen schitteren tegenwoordig op de cover van menig beleidsdocument van zorgorganisaties. Alles draait om de kwaliteit van zorg voor cliënten. Maar wat is kwaliteit en staat de cliënt nou echt centraal?

Wat is kwaliteit in de zorg precies? Wat betekent kwaliteit? Voor het gemak is dit woord even opgezocht in het Juridisch Woordenboek en op Wikipedia:

Kwaliteit betekent ‘hoedanigheid’, of, meer toegespitst, ‘eigenschap’. Het woord is in die betekenissen ontleend aan het Latijnse ‘qualitas’. Een definitie van kwaliteit is het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object een ding, activiteit, persoon of concept kan zijn.

Als we deze definitie vertalen naar de zorg, dan gaat het dus om de eigenschappen van een persoon of activiteit. Vaak zie ik dat medewerkers in de zorg (van directie tot verpleegkundige) vinden dat de kwaliteit omhoog moet. Daar lijkt bijna iedereen van overtuigd.  Maar wat wordt er nou precies bedoeld?

Voor de cliënt denken

Medewerkers in de zorg kijken en denken vaak vanuit het perspectief van de cliënt. Dat is een goed vertrekpunt, alleen wordt er in de praktijk vaak vóór de cliënt gedacht. Met als gevolg dat de zorgverlener beslist voor de cliënt. Zo beslist een zorgverlener bijvoorbeeld dat iemand elke dag onder de douche moet, terwijl de cliënt haar hele leven om de dag onder de douche ging.

Draagt deze aanpak bij aan de kwaliteit van zorg? Het gevolg van dit simpele voorbeeld is dat de cliënt, tegen haar zin in, iedere dag onder de douche wordt gezet. Waarschijnlijk met de nodige weerstand, waar de medewerker tijd en energie in moet steken. Dit gaat ten koste van het werkplezier van de zorgverlener en het kost onnodig veel tijd. De zorgverlener had diezelfde tijd ook kunnen besteden aan een gesprek met één van de bewoners.

Wensen van de cliënt

Als we de uitgangspunten beschreven in het intro echt zouden toepassen, dan verlenen we zorg naar de wensen van de cliënt, passend binnen de gestelde regels.

Gevolg: meer tijd voor de keuzezorg van de cliënt. Die ervaart dat er ruimte is voor zijn of haar behoeften, wat bijdraagt aan een positieve sfeer. En deze sfeer draagt weer bij aan het werkplezier van de zorgverlener, waardoor de kwaliteit van zijn of haar werkzaamheden toeneemt. Winst voor alle betrokkenen.  

Onze opdrachtgevers zijn onder andere