ArtsDe samenwerking tussen arts en apotheker

De samenwerking tussen arts en apotheker
Naar actueel

De samenwerking tussen arts en apotheker

‘Samenwerking tussen arts en apotheker’. Wat is jouw ervaring hiermee, of wat roept het bij jou op? Deze samenwerking spreekt niet altijd voor zich. Het vraagt soms om creatieve communicatiewijzen of momenten van doorzetten om met elkaar in gesprek te gaan, jouw vraag te stellen of medisch overleg te plegen betreffende de patiënt.

Artsen en apothekers, twee goed onderbouwde medische functies waartussen een natuurlijke samenwerking zou moeten zijn. De apothekers en de artsen die wij spreken ervaren dit niet altijd zo. De tijd staat gelukkig ook niet stil, we kunnen constateren dat de apotheker een steeds belangrijkere rol inneemt in bijvoorbeeld een medisch centrum. Een plek waar de samenwerking als een multidisciplinair team centraal staat rondom de cliënt, en waar er korte lijnen zijn tussen de arts en de apotheker. 

Talent&Care gelooft dat wanneer de samenwerking tussen deze twee vakgebieden goed is, het overleg rondom de spelende medische zaken van een patiënt nauwkeurig gevoerd kunnen worden. 
Door deze samenwerking te creëren, te vergroten en te versterken besteden we tezamen aandacht aan alle zorgprofessionals die bij ons werkzaam zijn. Alle artsen en apothekers volgen eens per maand gezamenlijk een scholing rondom uiteenlopende onderwerpen, zoals het verbeteren van de communicatieve vaardigheden en de onderliggende theoretische kennis. De scholing wordt ten alle tijden gegeven door een medisch specialist met veel ervaring. 

Onze artsen en apothekers kunnen op deze avond in een veilige en gezellige omgeving samen met collega’s het gesprek aangaan over de zorg en de casuïstiek in de praktijk. De samenwerking tussen arts en apotheker die hierbij tot stand komt is natuurlijk en intensief. Men leert elkaar beter kennen als persoon, maar ook als professional. Zo worden de werkzaamheden die de artsen en apothekers dagelijks tot zich nemen als zorgverlener duidelijker voor beide partijen. 

Talent&Care is altijd in ontwikkeling om de beste zorg aan onze zorgverleners te kunnen geven. Het Ontwikkelprogramma voor de apotheker is verfijnd en uitgebreid met een nieuw onderdeel, gericht op de samenwerking tussen de arts en de apotheker.

Ben je nieuwsgierig geworden? Lees hier later meer over op onze website! 

Onze opdrachtgevers zijn onder andere