ApotheekWat kunnen we leren van Beste Werkgever de SIG?

Wat kunnen we leren van Beste Werkgever de SIG?
Naar actueel

Wat kunnen we leren van Beste Werkgever de SIG?

Al twee jaar op rij behaalt de SIG het Beste Werkgever Keurmerk met drie sterren en dit jaar werden zij uitgeroepen tot Beste Werkgever 2017/2018 in de gehandicaptenzorg. De bewust kleinschalige organisatie scoorde een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 tegenover het landelijke gemiddelde van 7,6. Tijd om achterover te leunen? Dat is zeker niet het geval volgens Linde Dijkstra, Hoofd P&O. Wat doet de SIG nu goed en wat kan nog beter?

Jaarlijks worden ruim 1.000 organisaties in verschillende sectoren met elkaar vergeleken in het Beste Werkgeversonderzoek van Effectory. Medewerkers worden gevraagd de organisatie te beoordelen op basis van vier thema’s: bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid en het werkgeverschap. In het artikel Wat kunnen we leren van de Beste Werkgevers in de zorg? vertelt Jarik van Zeijst hoe de zorgsector scoort. Maar hoe werken die beste werkgevers in de zorg dan? Linde Dijkstra werkt al 13 jaar bij de SIG en is sinds 2,5 jaar hoofd P&O. Ze beantwoordt 5 vragen over het personeelsbeleid bij de SIG.

1. Wat is de sleutel voor het succes van de SIG?

“Als je kijkt naar de 7 geheimen van goed werkgeverschap dan zie ik vooral dat wij een aansprekende richting hebben. Wij hebben onze zorgvisie verwoord in 4 pijlers: respect, autonomie, transparantie en professionaliteit. Vervolgens hebben we die vertaald naar ‘doeners’ die concrete handvatten bieden voor de dagelijkse zorg aan cliënten en de omgang tussen collega’s. Een voorbeeld van zo’n doener is: “je praat niet over mij, maar met mij”. Op deze doeners wordt ook gereflecteerd binnen de teams. Handel ik volgens de visie van de organisatie? Het biedt duidelijke kaders om het gesprek met elkaar te blijven voeren. En wat natuurlijk ook meespeelt is dat we de doeners al meer dan 10 jaar continu binnen alle lagen van de organisatie aanbieden.”

Onze directieleden stonden allemaal ooit zelf met de poten in de klei

2. Wat gaat er nog meer goed binnen de organisatie?

“Ik denk dat wij ook een inspirerend bestuur hebben. Het managementteam bestaat uit mensen die van de inhoud zijn. Zij stonden allemaal ooit zelf met ‘de poten in de klei’. Daarnaast is het management ook heel zichtbaar. Er zijn werklunches waarbij medewerkers en de bestuurder informeel het gesprek met elkaar aangaan. Daarnaast doet onze bestuurder de gesprekken over arbeidsvoorwaarden met iedereen die bij ons komt werken. Hij neemt echt de tijd om kennis te maken en te vertellen over de visie van de organisatie.”

3. Waar zitten de uitdagingen in de organisatie?

“Sommige zaken moeten gewoon, vastgelegd en verantwoord worden. Maar áls we het dan moeten doen, dan proberen we het wel te doen op een manier dat het bijdraagt aan de inhoud van de zorg. In het managementteam wordt dan ook regelmatig de vraag gesteld: wat heeft de cliënt eraan? We hebben ook de regel: een nieuw formulier erin, dan een ander formulier eruit. Dat houdt ons allemaal scherp of het wel echt nodig is. Zo voorkomen we dat we in een organisatiedrift belanden en vergeten dat het om cliënten gaat.”

Het werk vraagt continu om een positief kritische blik

4. Wat leerden jullie van de feedback die medewerkers gaven in het onderzoek?

“Het onderzoek van vorig jaar liet zien dat we soms onvoldoende aandacht besteden aan het benoemen van zaken die goed gaan. Er is een grote mate van vanzelfsprekendheid onder veel medewerkers. We hebben op basis hiervan een themabijeenkomst georganiseerd voor onze teamleiders. Hoe kunnen we meer onze erkenning en waardering uitspreken naar onze medewerkers zonder betuttelend te zijn? Ook als het goed gaat mag je dat uitspreken. Daar hebben we onze teamleiders bewust van gemaakt. Het werk vraagt continu om een positief kritische blik om met en van elkaar te leren en daarmee de zorg en begeleiding voor onze cliënten te verbeteren.”

5. Waar willen jullie nog meer in verbeteren?

“Goed werkgeverschap is geen doel op zich. Dat we zo hoog eindigen is natuurlijk een mooie erkenning van onze medewerkers, maar het zou ook een bepaalde druk kunnen geven. Daar waken we voor. Maar we gaan zeker niet achterover leunen. Zo willen we meer aandacht voor het bevorderen van het werkvermogen van medewerkers. We gaan een diepte-analyse uitvoeren om de onderliggende oorzaken van verzuim, en factoren die daarop van invloed zijn, beter in beeld te krijgen. We gaan bijvoorbeeld kijken naar de uitkomsten van het medewerkersonderzoek per leeftijdscategorie: zien we dat bepaalde thema’s binnen bepaalde leeftijfscatehorien meer of minder aan de orde zijn? Daarnaast starten we met een in- en uitstroomonderzoek. De eerste maanden van een dienstverband zijn namelijk cruciaal voor de binding met de organisatie. Wat zijn daarin de verbeterpunten? Het doel is dus echt een volgende stap te maken.”

Bij Talent&Care draait alles om aandacht voor jou als zorgverlener. We bieden jou daarom als arts, apotheker of verpleegkundige persoonlijke én professionele begeleiding, aantrekkelijk onderwijs en... een jong, gezellig en hecht team om in te werken.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere