ApotheekMedicatiebeoordelingen bij multimorbiditeit

Medicatiebeoordelingen bij multimorbiditeit
Naar actueel

Medicatiebeoordelingen bij multimorbiditeit

Huisartsen geven aan meer overleg te willen met andere huisartsen en apothekers over het medicatiebeleid voor ouderen met meerdere ziekten. Dat stelt NIVEL-onderzoeker Judith Sinnige in haar proefschrift over multimorbiditeit. Ook blijkt uit haar proefschrift dat er behoefte is aan structurele medicatiebeoordelingen bij multimorbiditeit. Studenten farmacie en geneeskunde van Talent&Care voeren regelmatig dergelijke medicatiebeoordelingen uit.

Het RIVM heeft berekend dat het aantal mensen met een chronische ziekte toeneemt tot maar liefst 4 à 6 miljoen in 2020. Van hen heeft een derde meerdere chronische aandoeningen. De verwachting is dat 40 procent van de zorgconsumptie de komende tien jaar voor rekening komt van mensen met multimorbiditeit.

Gezamenlijke aanpak

NIVEL-onderzoeker Judith Sinnige promoveerde eind oktober aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het thema multimorbiditeit. Om de groep ouderen met multimorbiditeit van goede zorg te voorzien, stelt Sinnige in haar proefschrift een gezamenlijke aanpak van huisartsen en apothekers voor. Ook is het belangrijk, stelt Sinnige, om de patiënt hierbij de betrekken. Structurele overlegmomenten en training kunnen bijdragen aan een heldere visie op het complexe medicatiebeleid voor patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie. Aandacht voor individuele wensen en voorkeuren van patiënten is hierbij belangrijk.

Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe en omdat zij steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, zal een steeds groter deel van de patiëntenpopulatie van de huisarts op leeftijd zijn. Een deel van hen komt bij de huisarts voor de behandeling van meerdere chronische aandoeningen. Deze patiënten gebruiken vaak veel verschillende geneesmiddelen (polyfarmacie).

Verschillen per praktijk

Huisartsen gaan verschillend om met deze ontwikkeling. Zo ziet Sinnige per huisartsenpraktijk grote verschillen in het aantal geneesmiddelvoorschriften. Huisartsen laten in gesprekken weten dat zij daarom gemaakte keuzes regelmatig willen doornemen met andere huisartsen en apothekers. Bijvoorbeeld door middel van structurele medicatiebeoordelingen. Medewerkers van Talent&Care voeren met grote regelmaat dergelijke medicatiebeoordelingen uit voor apotheken. 

Binnen Talent&Care vindt ook regelmatig overleg plaats tussen artsen en apothekers. Dit gebeurt onder meer in de vorm van multidisciplinaire intervisie. Daarnaast volgen de artsen en apothekers gezamenlijk onderwijs.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Talent&Care biedt ter ondersteuning van uw apotheek bij medicatiebeoordelingen? Ralph de Backer, apotheker bij  Talent&Care, gaat graag met u in gesprek. Bel of mail: 030 - 2270197 / info@talent-care.nl

Onze opdrachtgevers zijn onder andere