ApotheekHoe vergroot je therapietrouw?

Hoe vergroot je therapietrouw?
Naar actueel

Hoe vergroot je therapietrouw?

Geneesmiddelen werken beter als de patiënt zich houdt aan de met de zorgverlener afgesproken behandeling en farmacotherapie (therapietrouw). Bij therapieontrouw duurt het herstel langer en is de ziektelast groter. Ontdek welke interventies therapietrouw van patiënten bevorderen.

Voldoende tijd

De eerste vraag die iedere apotheker zich moet stellen is: heb ik of neem ik voldoende tijd om signalen van patiënten op te vangen? Soms bestaan er misvattingen over nut of veiligheid van medicijnen. Als een apotheker deze signalen onvoldoende oppakt, bestaat het risico op verkeerd gebruik van medicijnen. 

Niet veroordelend

Neem de tijd voor een open en niet-veroordelend gesprek met de patiënt. Dit vergroot de kans op therapietrouw. Het klinkt logisch, maar hoe je zorg je ervoor dat je er alert op blijft in de veelheid aan verantwoordelijkheden?

Individuele aandacht

Een individueel afgestemde werkwijze versterkt de therapietrouw. Per patiënt kunnen de benadering en therapie verschillen, afhankelijk van zijn of haar omstandigheden en het betreffende geneesmiddel.

Liset van Dijk, werkzaam bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), schrijft over 4 fases in therapie (on)trouw. 

  1. Voorschrijven medicijnen
    Als een arts een medicijn voorschrijft, start een patiënt niet altijd onmiddellijk met de inname. Som komt de patiënt het medicijn niet meteen ophalen of het niet in.
  2. Na de start van het medicijngebruik. Sommige patiënten starten wel met een medicijn, maar houden zich vervolgens niet aan de voorgeschreven dosering (overgebruik of ondergebruik).
  3. Staken medicijngebruik. De derde fase is wanneer de patiënt staakt met het medicijngebruik, zonder afstemming met de voorschrijver
  4. Gezamenlijk besluit over de beste therapie (is dit een aparte fase of het vertrekpunt voor de overige drie fases?)

Liset van Dijk voegt een extra fase toe aan de bovengenoemde drie: neem een gezamenlijk besluit met patiënten over de beste therapie.

Wat kun je verder doen om therapietrouw te stimuleren? Kun je deze interventies in alle drie de fases inzetten of zijn ze gekoppeld aan 1 specifieke fase? Dan zou ik ze verwerken in de betreffende fase.

  1. Zet een remindersysteem in
  2. Stimuleer en begeleidt een mantelzorger, als een patiënt de verantwoording voor het medicijngebruik niet kan dragen
  3.  Vereenvoudig het doseerschema voor de patiënt en stem dat samen met de patiënt af op zijn of haar dagelijkse routines

Intervisie

Wil je meer weten over medicijntrouw en hoe je dit kunt stimuleren? Tijdens de intervisie-avonden van Talent&Care gaan apothekers met elkaar in gesprek over onderwerpen als therapietrouw en nuttige interventies. Vertrekpunt voor gesprek is de dagelijkse casuïstiek.

 

Vind jij het leuk om andere apothekers te spreken en te leren van elkaars ervaringen? Neem dan contact op met Arno Bisschop, arts en oprichter van Talent&Care. Bel 030 - 227 01 97  of mail info@talent-care.nl

Onze opdrachtgevers zijn onder andere