ApotheekDe vitaliteit van onze medewerkers staat voorop

De vitaliteit van onze medewerkers staat voorop
Naar actueel

De vitaliteit van onze medewerkers staat voorop

Tijdens zijn studie farmacie merkte Stefan Ottenbros, inmiddels afgestudeerd bedrijfskundige en apotheker, dat de opleiding nog niet is voorbereid op het huidige werkveld van de apotheker. ‘De apotheker van nu is een zorgverlener, die samen met de arts en de patiënt zorgt voor de best passende medicatie voor de individuele patiënt’, stelt Stefan Ottenbros. Zijn visie leidde uiteindelijk tot de oprichting van Talent&Care.

Stefan Ottenbros startte tijdens zijn studie het bedrijf Student4Care, dat zich richtte op de ontwikkeling van studenten geneeskunde en farmacie. ‘Studenten volgden bij ons onderwijs en deden ervaring op in de praktijk. Een win-win situatie voor zowel de student als de opdrachtgever’, aldus Stefan Ottenbros. In 2016 ging hij samen met jeugdvriend Arno Bisschop (arts) verder onder de naam Talent&Care. Talent&Care ontwikkelt en detacheert studenten geneeskunde en farmacie en artsen en apothekers in zowel de eerstelijns- als apothekerszorg. 

Ondernemerschap

Al vanaf jonge leeftijd heeft Stefan Ottenbros een grote passie voor ondernemerschap. Door de studie bedrijfskunde te combineren met farmacie is deze passie verder gegroeid. Hij initieert graag nieuwe initiatieven, vanuit een verlangen om bij te dragen aan verbeteringen in de zorg. ‘De zorg staat open voor nieuwe initiatieven. meent Stefan Ottenbros. ’Je ziet dat binnen de zorgwereld nieuwe initiatieven goed gewaardeerd worden. Zoals de digitalisering de zorg veel efficiënter en beter maakt. Of kijk naar alle nieuwe initiatieven binnen de eerstelijnszorg, zoals ziekenhuis verplaatste zorg. Die zorgen voor ontschotting en brengen de zorg dichterbij de patiënt.’ 

‘In onze ogen begint goede zorg bij de zorgverlener’

‘In onze ogen begint goede zorg bij de zorgverlener. De zorgprofessional zou iedere dag met passie het vak moeten uitoefenen. Alleen dan kan een arts of apotheker voor zichzelf de juiste keuzes maken, wat ten goede komt aan de zorg voor patiënten’, aldus Stefan Ottenbros. ‘Alles binnen ons bedrijf is gericht op goed werkgeverschap. Wij zijn enorm betrokken bij onze professionals en investeren veel in onderwijs, coaching door een psychiater en intervisie. Iedere twee weken stellen wij onze medewerkers de vragen: Ben je nog gelukkig met wat je doet? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hoe kunnen we je hierbij helpen? Dat resulteert in blije, betrokken en vitale mensen.’

Samenbrengen artsen en apothekers

Bewust brengt Talent&Care artsen en apothekers samen. ‘Wij zien dat onze artsen steeds vaker apothekers raadplegen, zowel binnen Talent&Care als binnen de zorgorganisatie waar zij werken. Daarmee dragen wij bij aan de kwaliteit van zorg voor patiënten’, stelt Stefan Ottenbros. 

‘Een apotheker van nu opereert als een spin in het web tussen arts, verzekeraar en patiënt’

‘Een apotheker van nu opereert als een spin in het web tussen arts, verzekeraar en patiënt. De apotheker heeft de beste farmaceutische kennis en kent de richtlijnen. De arts heeft een veel beter beeld van de patiënt. Die kent de keuzes die een patiënt heeft gemaakt en de achterliggende beweegredenen. Samen zorg je voor de best passende medicatie. Daarmee treedt de apotheker veel meer dan vroeger op de voorgrond. De apotheker van nu is een zorgverlener, die in direct contact staat met artsen en patiënten’, meent Stefan Ottenbros. 

Betrokkenheid en vitaliteit

De inrichting van het onderwijs van Talent&Care sluit aan bij deze visie op de meerwaarde van het samenbrengen van artsen en apothekers. ‘Onze apothekers leren zich te verplaatsen in de denkwerelden van artsen en apothekersassistenten. Als een arts keuzes heeft gemaakt voor een individuele patiënt, kun jij wel met tegenargumenten komen op basis van de richtlijnen. Maar dan verlies je het contact met de arts. We leren onze apothekers zelfreflectie. Als je eerlijk naar jezelf en de ander kijkt, ben je in staat om uit je eigen denkwereld te stappen.’ 

‘1 op de 3 apothekers heeft last van burn-outklachten. Vitaliteit krijgt binnen Talent&Care dus veel aandacht’

en ander belangrijk aandachtspunt binnen Talent&Care is de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van apothekers. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 3 apothekers last heeft van burn-outklachten. Vergeleken met bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten (14 tot 16 % kampt met burn-outklachten), scoren apothekers dus zorgelijk hoog. ‘De apothekerswereld staat door de bezuinigingen van de laatste jaren onder forse druk. De marges op geneesmiddelen zijn minder geworden, de bedrijfsprocessen moeten steeds efficiënter worden en de rol van apotheker kent een flinke verschuiving. Dat vraagt veel van apothekers, zeker als ze jarenlang gewend waren anders te werken.’

Specialiseren als je echt weet wie je bent en wat je wilt

Binnen ons bedrijf is alles gericht op de juiste keuzes maken, waarvan je echt gelukkig wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen op die manier een vitale en betrokken zorgprofessional kunt worden. Coaching speelt hierbij een belangrijke rol. En is de arts of apotheker eenmaal het juiste pad ingeslagen, dan is het van belang dat de professional zich verder specialiseert. Voor apothekers vinden wij dit van essentieel belang, aangezien de bezieling in het vak vaak erg laag is.’ 

‘Het is van belang dat apothekers zich specialiseren in een bepaalde richting’

‘Apothekers hebben vaak het gevoel dat ze alles moeten beheersen: een gezonde bedrijfsvoering, optimale farmaceutische kennis en een goede samenwerking met artsen en patiënten. Dat is niet te doen en ook niet nodig’, stelt Stefan Ottenbros. ‘Het is van belang dat apothekers zich specialiseren in een richting waar hun hart ligt. Het is onmogelijk om op ieder terrein voldoende kennis te hebben om echt toegevoegde waarde te kunnen leveren. Daarom raden wij onze apothekers aan zich te specialiseren, afhankelijk van de apotheek waar zij willen werken.’ 

 

 

 

Onze opdrachtgevers zijn onder andere