ApotheekBegeleiding

Begeleiding

Begeleiding van onze apothekers en studenten farmacie

Zorg begint met aandacht voor zorgverleners. Zij zijn van grote invloed op de kwaliteit van zorg in Nederland. Daarom investeert Talent&Care in persoonlijke begeleiding, coaching door een psychiater, intervisie en onderwijs aan onze apothekers en studenten farmacie.

Onze apothekers krijgen volop kansen om zichzelf te ontwikkelen, aansluitend bij de behoefte aan apothekers met een duidelijke specialisatie. Hiervoor hebben wij ons Ontwikkelprogramma opgezet, waarin we veel aandacht besteden aan de persoonlijke én professionele ontwikkeling van onze apothekers. Wij stimuleren hen met een frisse blik en vernieuwende ideeën meerwaarde te bieden aan de apotheken in Nederland.

Ontwikkelprogramma

Talent&Care heeft zowel startende apothekers als meer ervaren apothekers in dienst. Afhankelijk van hun werkervaring, volgen zij ons Ontwikkelprogramma, dat aansluit bij hun persoonlijke ambities en ontwikkelbehoeften. De apothekers worden gedurende ons Ontwikkelprogramma continu gestimuleerd hun motivatie te onderzoeken, keuzes te maken en te investeren in hun loopbaanontwikkeling. Zo dragen wij bij aan de vitaliteit en professionaliteit van onze apothekers en sluiten wij optimaal aan bij de behoefte aan specialisatie van de apotheken in Nederland. 

Ons Ontwikkelprogramma wordt verzorgd door docenten uit diverse vakgebieden, apothekers in opleiding en medisch specialisten. Zij verzorgen het vakgerichte onderwijs, de intervisie en intercollegiale toetsing. Binnen alle onderdelen van ons Ontwikkelprogramma bieden we veel gelegenheid om te reflecteren op het eigen handelen van onze apothekers.

Daarnaast krijgen al onze apothekers tweewekelijks, persoonlijke begeleiding en coaching van een psychiater. Onze begeleiders hebben een medische achtergrond, waardoor zij de vragen en dilemma’s van onze apothekers als geen ander begrijpen.

Ons Ontwikkelprogramma is onderverdeeld in trajecten voor drie verschillende doelgroepen: 

ApNIOS

De ApNIOS (apotheker niet in opleiding tot specialist) leert bij ons in 1 jaar tijd de basis van het vak van apotheker. Om een goed beeld te krijgen van het vakgebied, doen zij ervaring op in verschillende expertisegebieden en op diverse locaties. Gedurende hun tijd als ApNIOS krijgen zij een persoonlijke coach, waarmee we inzoomen op vragen als: 

  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Waar ben ik goed in?

Na hun jaar als ApNIOS zijn ze klaar om te starten met de opleiding tot openbaar apotheker specialist.

 

ApIOS (2 tot 5 jaar werkervaring)

Kiezen de apothekers voor de openbare farmacie? Dan bieden wij hen de mogelijkheid om hun registratiefase via ons te doorlopen. Daarnaast kunnen zij via ons een intensief onderwijsprogramma volgen aan een bedrijfskundige universiteit.

Senior apothekers (>5 jaar werkervaring)

Willen de apothekers zich na hun registratiefase verder ontwikkelen? Dan volgen zij het Ontwikkelprogramma voor senior apothekers. Een senior apotheker is allround inzetbaar, maar gaat zich verder specialiseren op een specifiek gebied, zoals: zorgrverlenerschap, ondernemerschap of openbaar apotheker in loondienst. Met hun specialisatie zijn onze apothekers optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt, die steeds meer vraagt om specialisaties. In korte tijd doen onze apothekers veel nieuwe werkervaring op en breiden ze hun netwerk uit.

 Binnen alle drie de trajecten van ons Ontwikkelprogramma besteden we aandacht aan:

  • Zorgverlening: aandacht voor de patiënt
  • Samenwerking: focus op zorgverleners en klinisch redeneren
  • Team: management en leiderschap
  • Bedrijfsmatige processen: operationele en financiële zaken

Begeleiding studenten farmacie

Werkervaring opdoen in de apotheek is waardevol, omdat studenten farmacie zo de kans krijgen te ontdekken hoe de wereld van de apotheker eruitziet. Daarom starten we altijd met een kennismakingsgesprek, waarin de ontwikkelbehoeften van de studenten centraal staan. Vervolgens krijgen zij scholing van een ervaren apotheker, die hen optimaal voorbereidt op de werkzaamheden die zij kiezen.

Contact

Bent u benieuwd naar de apothekers van Talent&Care? Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek.

 

 

 

Onze opdrachtgevers zijn onder andere